Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Rekisterinpitäjä

Kauneuskeskus Monalisa 

Y-tunnus: 0956453-1

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anitta Robertson

Puh. 02 232 9844

Rekisterin nimi

Monalisa Verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittely / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Monalisa Verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin ja asiakkuuden hoitamisen yhteydessä. Niitä voidaan käyttää asiakaskyselyiden ja palveluiden kehittämisessä sekä markkinoinnissa ja sisäisessä raportoinnissa. 

Kauneuskeskus Monalisalla on oikeus käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja listana esimerkiksi suoramainosten yhteydessä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tästä ilmoittamalla siitä Monalisa Verkkokaupan asiakaspalveluun info@monalisa.fi 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin kerätään asiakkaan perustietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot varauksista ja tilauksista. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan käyttäjästä rekisteröidään rekisteriin käyttäjän itse ilmoittamat tiedot. Asiakkaan tulee pitää itse huolta siitä, että tiedot ovat ajantasalla.

Palveluntarjoaja ei luovuta tietoja verkkokaupan ulkopuolisille kolmansille tahoille. Tarvittaessa palveluntarjoaja voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen. 

Evästeet 

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (ns. cookie). Niiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Eväste on pieni käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla tunnistetaan kävijät, helpotetaan kirjautumista sivuille sekä mahdollistetaan kävijätietojen laatimista esimerkiksi markkinointia varten. 

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita / tiedostoja ja niitä käytetään mahdollistaaksemme yksilöityjen palveluiden tarjonnan. 

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Sen käyttö on suojattu teknisillä suojakeinoilla ja sitä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.